Cenik – Jezični Dohtarček

Prevod iz angleščine v slovenščino (stran teksta prevoda) 15,00 €
Prevod iz slovenščine v angleščino (stran teksta prevoda) 15,00 €
Prevod iz slovenščine v angleščino – povzetek diplomske naloge (100 znakov originala) 1,00 €
Lektoriranje - slovenščina (stran) 1,50 €
Lektoriranje – slovenščina – diplomske in magistrske naloge (stran) 1,10
Lektoriranje - angleščina (stran) 3,00 €
Izdelava povzetka strokovnega angleškega teksta po dogovoru
Konverzacija v angleščini po dogovoru
Kreativno pisanje po dogovoru
PIAR po dogovoru

 

Sklepne opombe, ki sledijo, so sestavni del cenika:

 

Cenik je zgolj informativne narave in ni zavezujoč.

 

Ena prevajalska ali lektorska stran ima 1500 znakov. Znak je udarec na tipko na računalniku oziroma pisalnem stroju, razen presledka.

 

Ne prevzemamo odgovornosti in ne izvajamo popravkov, če zaradi jezikovnega pregleda (lektoriranje) pride do sprememb v tehnični postavitvi teksta! Študentom priporočamo, da dajo tekst najprej lektorirati in šele potem v tehnično oblikovanje, ne pa obratno!

 

Pri storitvah cen lektoriranja in prevajanja si pridržujemo pravico do spremembe cen kadarkoli ne glede na cene navedene v ceniku, in sicer v primeru težje zahtevnosti lektoriranja ali prevajanja - seveda pa na to stranke pred sprejemom naročila opozorimo in ceno v takem primeru individualno predhodno določimo.

 

Cena, ki je navedena v ceniku za postavke lektoriranja, je najnižja možna. Pri izračunu cene lektoriranja, ki se izvaja za vsako stranko oz. vsak tekst posebej, se upošteva kakovost teksta oz. količina in tip napak ter morebitne druge okoliščine, zaradi katerih je lektoriranje bolj zahtevno.

 

Vse ponudbe, ki jih od nas dobite, načeloma veljajo samo tisti dan, ko je bila ponudba poslana. Če ni prišlo do dogovora o poslu ali njegove sklenitve, morate naslednji dan ali še kasneje od nas pridobiti novo ponudbo ali pa morate zaprositi, da vam veljavnost stare obnovimo.

 

Vidni popravki v dokumentu so možni le v primeru, če pošljete MS Wordovo datoteko s končnico .doc ali .docx. Če pošljete datoteke s končnico .odt ali druge, vidni popravki niso možni.