Lektoriranje besedil pri nas poteka hitro

Lektoriranje besedil je nujno, saj s tem izkažemo spoštovanje slovenskemu jeziku. Slovenci smo namreč kot narod preživeli le zaradi zavezanosti naši kulturi in jeziku. Lektoriranje besedil pa je tisto, ki jezik ohranja na visokem nivoju. Zato je lektoriranje besedil obvezno za vsa besedila, ki so objavljena javno. Tako je med drugim obvezno lektoriranje doktorskih disertacij ter lektoriranje zaključnih nalog. V našem podjetju vam nudimo lektoriranje in tehnični pregled. To dejansko pomeni lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge. Slednje je ključno, saj mora diplomska naloga na vsaki fakulteti prestati tehnični pregled, torej mora biti urejena v skladu s fakultetnimi pravili. To je pomembno, saj enotno oblikovanje v okviru fakultete poskrbi za uniformnost diplomskih nalog, kot denimo lektoriranje poskrbi za uniformnost jezika. Pri nas tako poleg oblikovanja in lektoriranja nudimo tudi prevajanje, torej je naša storitev celovita: pri nas dobite vse na enem mestu, tako da vam ni treba za eno diplomsko nalogo iskati dveh ali treh izvajalcev.

Lektoriranje besedil za študente je pri nas najugodnejše

Lektoriranje besedil za študente, kot je denimo lektoriranje doktorskih disertacij ali lektoriranje zaključnih nalog, je pri nas ugodnejše kot za druge stranke. Ker se zavedamo, da študenti v veliko primerih lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge potrebujejo hitro, jim lektoriranje in tehnični pregled omogočimo v najkrajšem možnem času. Če se študenti znajdejo v časovni stiski, delo opravimo tudi v nekaj urah oziroma čez noč.

lektoriranje besedil in tehnični pregled

Lektoriranje doktorskih disertacij je zahtevno delo

Pri lektoriranju doktorskih disertacij gre za najzahtevnejše strokovne tekste, zato je ključnega pomena, da je lektor, ki opravlja lektoriranje doktorskih disertacij, ne le odlično podkovan v slovenskem jeziku, ampak je zelo pomembno tudi to, da je oseba, ki lektorira, odlično razgledana oziroma splošno izobražena. Če lektoriranje besedil, ki so strokovna, prevzame takšna oseba, je možnost, da bi zaradi nepoznavanja tematike prišlo do strokovnih napak, bistveno manjša oziroma nična.

lektoriranje doktorskih disertacij in zaključnih nalog