Izdelava povzetkov

Ali morate pripraviti povzetek zapletenega strokovnega teksta, ki je neznosno dolg, težko razumljiv in za povrhu je tekst še v angleščini? Tekst je tako dolg, da bi bila cena za prevod astronomska.

Ni problema. Izdelamo vam povzetek v slovenskem ali angleškem jeziku, kar vam je ljubše. Prihranek, ker vam ne bo treba prevajati celotnega teksta je pet- ali večkraten.