Lektoriranje besedil pri nas prevzame splošno izobražen lektor


Lektoriranje besedil včasih ni prav enostavno. Tisti, ki opravlja lektoriranje besedil, mora biti kajpak jezikovno kvalitetno izobražen. A to ne zadošča. Gre samo za prvi pogoj za kakovostno lektoriranje besedil. Za res uspešno lektoriranje besedila lektor potrebuje zvrhano mero intelekta in bistrosti. Le lektor s tovrstnimi vrlinami namreč ne bo zagrešil nedopustnih vsebinskih napak. Povedano še posebej drži, ko gre za lektoriranje strokovnih besedil. V našem podjetju je cena za lektoriranje besedil zelo všečna. Za tiste, ki študirajo, je celo najugodnejša na tržišču. Če primerjate naš cenik lektoriranja in cenike naše konkurence, boste ugotovili, da je cena za lektoriranje diplomske naloge v našem podjetju najnižja v Sloveniji. Ugodno omogočimo še lektoriranje angleškega besedila.

 

lektoriranje strokovnih besedil


Lektoriranje besedil je zelo uspešno, če je lektor vsestransko sposoben


Lektoriranje besedil je nekoliko bolj zapleteno, kot kaže na prvi pogled. Lektoriranje strokovnih besedil terja razgledanost in poznavanje vsaj nekaterih strokovnih področij. V nasprotnem primeru se lahko pri delu lektorja pojavijo resne težave z vsebino, kar lahko posledično povzroči težke vsebinske napake. Slednje še toliko bolj drži pri lektoriranju angleškega besedila, ker pri nas dosti lektorjev na tem področju res hudo greši. Tisti, ki prevzame lektoriranje besedila, sprejme odgovornost ne le za jezikovno neoporečnost, ampak tudi za vsebinsko točnost oziroma verodostojnost. In slednje je bržkone dosti bolj pomembno. Kakšna je korist od strokovnega dela, če je jezikovno vse brezhibno, vsebina pa skvarjena? Najhujša napaka, ki jo lahko stori lektor, je sprememba vsebine teksta.


Lektoriranje besedila z ustreznim pristopom

 

lektoriranje besedilaPri nas lektoriranje besedila sprejmejo samo tisti lektorji, ki so široko razgledani in imajo kakovostno splošno izobrazbo. A vseeno je lektoriranje besedil v našem podjetju poceni. Kdor svoje delo odlično obvlada, bo lektoriranje besedila končal v krajšem času v primerjavi s tistimi, ki se jim ob lektoriranju zatika in se lovijo zaradi vsebinskih neznank. Tako je cena za lektoriranje besedil v našem podjetju ugodna in za tiste, ki študirajo, najnižja v Sloveniji. Na tak način izražamo podporo tistim, ki so se podali na zahtevno pot pridobivanja izobrazbe.