Lektoriranje besedila: nizka cena in velika hitrost!


lektoriranje besedilaLektoriranje besedila v nasprotju s prepričanjem številnih ni enostavno delo. Tisti, ki izvaja lektoriranje besedila, naj bi bil seveda visoko usposobljen na področju jezika. Lektoriranje besedila dodatno zahteva tudi ostala znanja in veščine. Lektoriranje strokovnih besedil, na primer lektoriranje diplome, je lahko maksimalno kakovostno le v primeru, če je lektor ustrezno razgledan. Kdor nima kvalitetne splošne izobrazbe, lahko medtem, ko opravlja delo lektoriranje strokovnih besedil, povzroči v besedilu vsebinske napake, ki so posledica slabega poznavanja področje, ki ga lektorira. Še slabše je, ko ima taka oseba opravka z lektoriranjem angleškega besedila: tu sta še posebej pomembna razgledanost in izvrstno poznavanje angleškega jezika .


Lektoriranje besedila v našem podjetju le v roke visoko in vsestransko izobraženih lektorjev


Lektoriranje strokovnih besedil v našem podjetju opravljajo le tisti lektorji, ki so vsestranski poznavalci. Odlična splošna izobrazba je tedaj, ko se lotimo dela, kot je lektoriranje besedila, nuja. Če imamo opravka z lektoriranjem angleškega besedila, je predpogoj, da je oseba, ki lektorira, odličen poznavalec angleščine. Poleg tega mora povsem razumeti  govorno mentaliteto ljudi, ki angleščino govorijo od rojstva. Kajpak je potrebno biti tudi čim bolje seznanjen z vsebinskim področjem, na katerega se lektorirani tekst nanaša. Cena za lektoriranje besedil je v našem podjetju nizka, medtem ko imajo študenti pri nas najnižjo ceno v državi. Lektoriranja besedil je le del naše dejavnosti, saj se ukvarjamo tudi s prevajanjem in tehničnim urejanjem diplomskih ter magistrskih nalog. Dobro je, da omogočamo oboje: lektoriranje in prevajanje, saj lahko za študente opravimo tudi prevajanje povzetka diplomske naloge v angleški jezik. Tako študentom ni treba iskati prevajalca iz drugega podjetja.

 

lektoriranje strokovnih besedil


Lektoriranje strokovnih besedil tudi z rekordno hitrostjo


Če je lektor močno razgledan in vešč svojega dela, lahko svoje delo opravi hitreje kot tisti, ki na tem področju za njim zaostajajo. V našem podjetju lektoriranje strokovnih besedil opravimo tudi rekordno hitro, če je to potrebno. To velja za lektoriranje angleškega besedila in slovenskega teksta. In prav hitro delo omogoča to, da je cena za lektoriranje besedil za študentsko populacijo v našem podjetju najbolj nizka v Sloveniji. Res pa je, da je cena za študente pri nas tako nizka tudi, ker želimo s tem izraziti našo simpatijo ter naklonjenost študentom. Do njih namreč čutimo spoštovanje, ker menimo, da je pot izobraževanja dolga in težka. Nizka cena je torej izraz naše podpore študentom.