Lektoriranje besedila: nizka cena in velika hitrost!

Lektoriranje besedila v nasprotju s prepričanjem številnih ni enostavno delo. Tisti, ki izvaja lektoriranje besedila, naj bi bil seveda visoko usposobljen na področju jezika. Lektoriranje besedila dodatno zahteva tudi ostala znanja in veščine. Zato številni menijo, da bi morala biti cena lektoriranja visoka. Lektoriranje strokovnih besedil, na primer lektoriranje diplome ali magistrske naloge, je lahko maksimalno kakovostno le v primeru, če je lektor ustrezno razgledan. Kdor nima kvalitetne splošne izobrazbe, lahko medtem, ko opravlja delo lektoriranje strokovnih besedil ali v določenih primerih tudi drugih vrst besedil, povzroči v besedilu vsebinske napake, ki so posledica slabega poznavanja področje, ki ga lektorira. Zato torej ni dovolj narediti odlično delo zgolj pravopisno, slovnično in slogovno. Še slabše je, ko ima taka oseba opravka z lektoriranjem angleškega besedila diplomske naloge: tu sta še posebej pomembna razgledanost in izvrstno poznavanje angleškega jezika. To trdi vsaka prevajalska agencija, ki vam ponuja kakovostno lektorirano besedilo. In prav imajo. Ob oddaji vašega besedila v lekturo oziroma ob naročilu prevoda zato vedno preverite, kdo bo delo v domačem ali tujem jeziku dejansko opravil. To je še posebej pomembno, če so v igri strokovna besedila.


Lektoriranje besedila v našem podjetju le v roke visoko in vsestransko izobraženih lektorjev

Lektoriranje strokovnih besedil, kot je denimo lektoriranje diplomskih nalog, v našem podjetju opravljajo le tisti lektorji, ki so vsestranski poznavalci. Odlična splošna izobrazba je tedaj, ko se lotimo dela, kot je lektoriranje besedila, nuja. Če imamo opravka z lektoriranjem angleškega besedila, je predpogoj tega, da je oseba lektoriranega besedila sploh loti, odličen poznavalec angleščine. Poleg tega mora povsem razumeti  govorno mentaliteto ljudi, ki angleščino govorijo od rojstva. Kajpak je potrebno biti tudi čim bolje seznanjen z vsebinskim področjem, na katerega se lektorirani tekst nanaša. Cena za lektoriranje besedil je v našem podjetju nizka in prav tak je tudi naš cenik prevajanja, medtem ko imajo študenti pri nas najnižjo ceno v državi. Lektoriranja besedil je le del naše dejavnosti, saj se ukvarjamo tudi s prevajanjem in tehničnim urejanjem diplomskih ter magistrskih nalog. Dobro je, da omogočamo oboje: lektoriranje in prevajanje, saj lahko za študente opravimo tudi prevajanje povzetka diplomske naloge v angleški jezik. Tako študentom, ki pri nas naročijo lektoriranje diplomske naloge, ni treba iskati prevajalca iz drugega podjetja. Seveda pa z veseljem sprejmemo tudi stranko, ki potrebuje samo prevod.

 

lektoriranje strokovnih besedil

 

Lektoriranje strokovnih besedil tudi z rekordno hitrostjo

Če je lektor močno razgledan in vešč svojega dela, lahko lektoriranje diplome opravi hitreje kot tisti, ki na tem področju za njim zaostajajo. Poleg tega mu razgledanost omogoča učinkovit pregled vseh vrst besedil. V našem podjetju lektoriranje strokovnih besedil (npr. diplomskih nalog ali magistrskih nalog) opravimo tudi rekordno hitro, če je to potrebno. To velja za lektoriranje angleškega besedila in lektoriranja besedila v slovenskem jeziku. In prav hitro delo omogoča to, da je cena za lektoriranje besedil za študentsko populacijo v našem podjetju najbolj nizka v Sloveniji. Res pa je, da je cena za študente pri nas tako nizka tudi, ker želimo s tem izraziti našo simpatijo ter naklonjenost študentom. Do njih namreč čutimo spoštovanje, ker menimo, da je pot izobraževanja dolga in težka. Nizka cena je torej izraz naše podpore študentom, saj želimo, da je lektoriranje diplomskih nalog ali magistrskih nalog dostopno kar čim širšemu krogu tistih, ki študirajo. Zato je naš cenik lektoriranja takšen, kot je.

 

Še majhen namig: če razmišljate o tem, da bi pri nas preverili ceno za lektoriranje diplome, je dobro, da ugotovite, koliko imate znakov brez presledkov. Tako vam bomo lahko informativni strošek za pregled vaše diplomske naloge lahko zaupali takoj