Lektoriranje je pri nas cenovno najbolj ugodno.

Lektoriranje je nujno, ker z lektoriranjem v bistvu zaščitimo slovenščino. Za besedilo, ki bo objavljeno javno, mora biti nujno izvedeno lektoriranje. V primeru, da tega ne bi opravili, bi se prek avtorjev počasi, a vztrajno v slovenščini pojavili narečni izrazi in – kar je še slabše – pogovorni izrazi. To sploh ne bi bilo dobro, saj jezik ne bi več bil enoten in lahko bi se zgodilo, da določenih avtorskih tekstov nekateri bralci (ki bi prihajali iz področij, ki bi bila narečno dosti drugačna od avtorjevega) sploh ne bi razumeli. Prav zato, da bi takšne stvari preprečili, so vsi svetovni jeziki uniformni in zaščiteni ter imajo svoja dogovorjena pravila.

 

Lektoriranje diplomske naloge mora nujno biti izvedeno

Lektoriranje diplomske naloge je prav tako nujno, saj je to dejansko javni tekst. Na žalost pa je to, da je je lektoriranje tovrstnih besedil obvezno, za študenta ali študentko lahko zelo drago. Študij že tako ali tako ni poceni. Ko študent ali študentka študirata, ne moreta delati ali pa lahko delata le malo časa, saj sicer trpi študij. Ker je študij dolgotrajen, je tudi finančno zelo naporen. Zato je vsak strošek lahko napor. Ker je lektoriranje besedila diplomske naloge predpisano, je to še en strošek, ki za večino študentov in študentk pomeni nebodigatreba. Poleg tega je cena za lektoriranje marsikje (pre)visoka. Kot, da to še ni dovolj, študenti in študentke v večini primerov potrebujejo lektoriranje in prevajanje, saj je tako rekoč povsod v Sloveniji na fakultetah treba prevesti povzetek diplomske naloge v angleški jezik. Za tovrstno opravilo je treba angleški jezik nadpovprečno dobro obvladati. Kdor tega znanja nima, potrebuje še prevod, ki spet pomeni dodaten strošek. Na srečo je cena za lektoriranje ter ostale storitve vsaj s strani našega podjetja ugodna.

 

cena za lektoriranje

 

Lektoriranje je tu za študente izredno poceni!

Razumemo, da je lektoriranje za tiste, ki študirajo, velik strošek. Sklenili smo da študentom in študentkam omogočimo odlično ceno za lektoriranje. V trenutku, ko smo napisali tale sestavek, je bila naša cena v Sloveniji najnižja. Naša odločitev je povezana s spoštovanjem izobrazbe in prizadevanja tistih, ki so se odločili,  da bodo stopili na trdo pot pridobivanja izobrazbe. Nekoč smo bili tudi mi študenti. Nizka cena za lektoriranje je tako izraz našega spoštovanja do tistih, ki študirajo. Ugodnost lektoriranja diplomske naloge z naše strani je tudi celovita storitev. Našim strankam namreč lahko omogočimo vse, kar v povezavi z diplomsko nalogo potrebujejo. Omogočamo jim lektoriranje in prevajanje diplomskega povzetka v angleški jezik. Gre za dosti veliko ugodnost, saj je obdobje pred diplomo polno stresa in običajno je treba postoriti veliko, zato pogosto za vse skupaj zmanjkuje časa. V skopo odmerjenem času, ki ostane za lektoriranje, je zoprno, če je treba iskati več ponudnikov, da študent diplomsko nalogo le spravi »skozi«  in jo končno uspe dati v vezavo. Če boste za delo najeli nas, teh težav ne bo, saj bomo mi poleg lektoriranja poskrbeli še za vse drugo.

 

Lektoriranje diplomske naloge brez agresije

Opazili smo, da mnogi lektorji lektoriranje opravljajo agresivno. Kaj mislimo s tem? Lektoriranje diplomske naloge, ki je agresivno, je takšno, da so številni popravki lektorja povsem nepotrebni. Lektor se namreč dela loti ekstremno in popravlja vse počez. Ideja, ki se skriva za takšnim pretiranim početjem, je to, da lektor želi izboljšati kvaliteto jezika v tekstu. A tovrstno lektoriranje je v bistvu zatiranje sloga pisanja, ki je lasten avtorju. Morda ima lektor res boljši slog pisanja, a tak poseg je neprimeren poseg v avtorjevo individualnost. Po takšnem agresivnem početju lektorja avtor včasih svojega teksta skoraj ne spozna več in to ni prav. Naše lektoriranje in prevajanje pa poteka tako, da avtorjevega sloga in s tem njegove individualnosti ne okrnimo. Lektoriranje besedil mora biti po našem mnenju izvedeno tako, da se popravi le tisto, kar je nujno, da se popravi.

 

lektoriranje in prevajanje

 

Lektoriranje opravimo z dobrim občutkom za vsebino

Lektoriranje, ki ni korektno, je takšno popravljanje, ko se lektor loti spreminjanja strokovnega besedišča. Takšno lektoriranje diplomske naloge pa ni več zgolj neprijetno, kot je to pri zgoraj opisanem agresivnem lektoriranju diplomske naloge, ampak je že škodljivo. Lektorji, ki so agresivni, so običajno strokovni, a enostavno ne razumejo, da pri lektoriranju besedil neustrezno pretiravajo. Tisti, ki izvajajo nekorektno lektoriranje diplomske naloge, pa dejansko škodijo naročniku in njegovo delo skazijo, ker lektor nikoli ni tisti, ki strokovno besedišče razume bolje od avtorja, saj je avtor dejansko strokovnjak s področja, lektor pa praviloma ne. Naše lektoriranje in prevajanje je takšno, da strokovnega besedišča ne spreminjamo. Lektoriranje besedil vsebine ne sme poškodovati, saj je to največja neumnost, ki jo lahko lektor, ki lektoriranje izvaja, zagreši. Poseg lektoriranja diplomske naloge mora biti torej takšen, da vsebina ostane neokrnjena.