Lektoriranje strokovnih besedil je zahtevno opravilo


Lektoriranje strokovnih besedil nikoli ni enostavno. Predpogoj, da lahko lektor opravlja lektoriranje strokovnih besedil, je seveda to, da odlično obvlada jezik. Če gre za lektoriranje slovenskega besedila, mora izvrstno poznati slovenščino, če pa gre za lektoriranje angleškega besedila , mora odlično obvladati angleščino. Vendar po našem mnenju to ni dovolj. Lektor, ki izvaja lektoriranje strokovnih besedil mora biti tudi primerno izobražen oziroma razgledan. Pri lektoriranju besedila se namreč lahko hitro primeri, da lektor zaradi nepoznavanja področja začne spreminjati izraze, ki se mu zdijo napačni. Včasih je tak poseg, ko gre za lektoriranje besedil, upravičen, včasih pa ne.

 

lektoriranje strokovnih besedil


Lektoriranje strokovnih besedil: lektorske napake imajo različno težo


lektoriranje besedilaNerodna sprememba izraza lahko povzroči spremembo v vsebini. Če lektor medtem ko opravlja lektoriranje besedil, npr. lektoriranje diplomskih nalog, nekaj spregleda ali ne popravi, ko bi moral, je to seveda slabo. Gre za napako, ki se ne bi smela zgoditi. Toda če lektor popravi nekaj, česar ne bi smel, in s tem spremeni vsebino, je to mnogo hujša napaka – včasih je lahko celo katastrofalna. Zato je treba biti, ko gre za lektoriranje strokovnih besedil, izredno pozoren. Drugo razlikovanje teže napak je vezano na jezik. Lektoriranje slovenskega besedila ima svoje zakonitosti, lektoriranje angleškega besedila pa svoje zakonitosti. Čeprav sta oba jezika indoevropska, se v svoji logiki, strukturi in ne nazadnje jezikovni mentaliteti močno razlikujeta. Slovenski jezik je za razliko od angleščine dosti bolj obremenjen s pravili, zato je nevarnost, da bi napake lektorja, ko gre za lektoriranje besedil v angleščini, spremenile vsebinski pomen, dosti večja. Tako je lektoriranje besedila v angleškem jeziku objektivno bolj zahtevno.


Lektoriranje besedil pri nas opravljajo le najboljši


Ponosni smo, da v našem podjetju lektoriranje besedil opravljajo le splošno zelo izobraženi in razgledani lektorji. Zelo pomembno je, da je lektoriranje strokovnih besedil izvedeno, ne da bi povzročali vsebinske napake. Kljub temu pa je naša cena za lektoriranje za študente še vedno izredno ugodna, saj z njimi simpatiziramo in jim z nizko ceno kažemo naklonjenost.