Lektoriranje zaključnih nalog ter prevajanje izvedemo hitro!

Lektoriranje zaključnih nalog je zagotovo storitev, ki je v našem podjetju opravimo največ. Pomemben del našega dela so tudi prevajalske storitve. Naša največja prednost pred konkurenco pri prevajanju besedil je velika hitrost dela. Da pa ne bi prišlo do nesporazuma, bi radi takoj na začetku poudarili, da je pri nas aktualno zgolj prevajanje angleščina-slovenščina in obratna smer istih jezikov, saj se z drugimi tujimi jeziki načeloma ne ukvarjamo. Tako smo se odločili, ker je največ povpraševanja na tem jezikovnem področju in delujemo tako, da želimo biti predvsem specialisti za določena področja. Edina izjema je prevod iz srbskega ali hrvaškega jezika v slovenski ali angleški jezik, kar je prav tako del naših prevajalskih storitev.

 

Lektoriranje zaključnih nalog je cenejše

Lektoriranje zaključnih nalog ponujamo po posebni ceni, saj smo specializirani za delo s študenti. Vsak študent mora, preden diplomsko nalogo ali magistrsko delo natisne, poskrbeti za lektoriranje. Povprečen človek, ki nikoli ni študiral na fakulteti, lektorskih storitev ne potrebuje nikoli. Slovenci namreč v povprečju delujejo tako, da se za jezikovni pregled javno objavljenih tekstov odločijo šele tedaj, ko so k temu dobesedno prisiljeni. Vsak študent je v to torej prisiljen vsaj enkrat do trikrat v življenju. Prvič pred diplomo, drugič pred magisterijem in tretjič pred doktoratom. V vseh primerih gre namreč za javno objavljena dela, za katera je skoraj na vseh fakultetah (izjeme obstajajo) obvezen jezikovni pregled. Tako je lektoriranje zaključnih nalog nekaj, čemur se ni mogoče izogniti.

 

lektoriranje zaključnih del

 

Lektoriranje zaključnih nalog pri nas poteka hitro

Sicer ne vemo natančno, zakaj je to tako, ampak približno polovici naših strank iz študentskih vrst se bolj ali manj mudi z lektoriranjem zaključnih nalog. Zato smo se v vseh teh letih navadili, da se lektoriranja zaključnih nalog lotimo zelo hitro oz. v najkrajšem možnem času. Pri tem smo postali zelo uspešni, zato smo znani kot tisti ponudnik jezikovnih storitev, ki učinkovito in uspešno rešuje časovne stiske naročnikov.

 

Prevajanje besedil je lahko tudi zelo zahtevno

Pravzaprav je zgornji podnaslov nekoliko zavajajoč, saj je vsako prevajanje besedil zelo zahtevno, če poteka na visokem profesionalnem nivoju. Kar smo imeli tu v mislih, je to, da je prevajanje angleščine in vseh drugih jezikov še posebej zahtevno v primeru, če gre za strokovne tekste. Lahko se namreč zgodi, da prevajalec teksta, ki ga prevaja, sploh ne razume, ker enostavno ni strokovnjak na tem področju, zato je potem loterija, ali bo pri svojem delu »zadel« in ne uporabil napačnega besedišča oziroma zamešal nekaterih pomenov. Take napake se sicer ves čas dogajajo. Če je tekst zelo kompleksen in specifičen, je namreč zelo težko dobiti prevajalca, ki se bo toliko ali približno spoznal na področje, kot se spozna avtor. V našem primeru je tako, da pokrivamo zelo dosti različnih področij, saj so naši prevajalci vsestransko razgledani. To je pri prevajalskih storitvah gotovo primerjalna prednost pred nekaterimi našimi konkurenti.

 

prevajanje besedil

 

Prevajanje besedil je naporno opravilo

Pravijo, da je prevajanje besedil eden najbolj napornih poklicev na svetu. Velik napor in stres velja predvsem za tiste, ki tolmačijo konsekutivno in simultano, saj sta tu poleg izjemnega znanja in poznavanja obeh jezikov potrebna ekstremna koncentracija in spomin. Če prevajalec prevajanje angleščine opravlja pisno, je to sicer nekoliko lažje, saj lahko dela v svojem lastnem tempu, vendar je potrebno pogosto tehtati med različnimi izbori prevoda za eno besedo, če obstaja več dobrih možnosti, in določeni deli teksta so v tem primeru med seboj tudi pomensko verižno povezani, zato je mestoma delo lahko zelo stresno, še posebej, če je tekst, ki ga je potrebno prevesti, ves čas zgoščen in avtor uporablja dolge ter kompleksne povedi. Je pa res, da večina prevajalcev v naših krajih nima izbire in na dan opravlja bistveno večjo količino prevoda, kot jo denimo priporočajo razna prevajalska društva oz. združenja, ker prevajalstvo pri nas ni toliko cenjeno, kot bi glede na osebni vložek vsakega profesionalnega prevajalca moralo biti.

V našem podjetju smo na področju prevajanja angleščina-slovenščina in slovenščina-angleščina cenovno zelo konkurenčni. Poleg že omenjene bogate splošne razgledanosti in bolj podrobnega znanja na nekaterih prevajalskih področjih je naš adut velika hitrost dela, kar pogosto ne le navdušuje, ampak tudi zelo pozitivno preseneča naše stranke, ki so na drugih naslovih vajene dolgega čakanja in včasih že celo »mečkanja« s prevodi in tudi lektoriranjem zaključnih nalog. Slednje pri nas seveda nudimo tudi tistim študentom, ki so svojo diplomsko nalogo, magistrsko delo ali pa doktorsko disertacijo napisali v angleškem jeziku.