Prevod v angleščino nudi dostop do vašega teksta milijardam

Prevod v angleščino vam omogoči, da vaš tekst, ki ste ga napisali ali pa ga je za vas napisal profesionalni pisec avtorskih tekstov, zaživi v jeziku, v katerem v svetu največ govorijo in pišejo. Angleščina je tako imenovani lingua franca, kar pomeni, da je jezik, s pomočjo katerega se na svetu večina ljudi, ki govorijo različne jezike, sporazumeva, četudi to ni njihov materni jezik. Nekoč je bila lingua franca latinščina, kasneje francoščina, in danes je to angleščina. Če boste torej prevedli svoj tekst iz slovenskega v angleški jezik, ga bo namesto dveh milijonov ljudi lahko razumelo in prebralo na milijarde ljudi. Za prevod angleščine oziroma prevod v smeri slovenščina-angleščina je tako največ povpraševanja. Nekatere stranke potrebujejo prevajalca zaradi študijskih zadev, nekateri zaradi posloven komunikacije s tujimi partnerji, nekateri pa zaradi oglaševanja in prisotnosti na svetovnem spletu, ki je danes nujna, če hoče biti podjetje vidno.

 

Prenizka cena prevajanja je lahko pot v katastrofo

Številne ljudi najbolj zanima cena prevajanja, nekatere pa najbolj zanimajo izkušnje in usposobljenost prevajalca. Tisti , ki jim je pomembnejše slednje, bolj poznajo oz. razumejo, kaj je pri prevajalcu pomembno. Nič vam namreč ne pomaga, če dobite poceni izdelek, ki je preveden v polomljeni jezik. Tak zanič prevod nima nobene vrednosti, ker vam bo – ne glede na to, zakaj ga potrebujete – povzročil več škode kot koristi. V takem primeru vam na koncu ne bo preostalo nič drugega, kot da daste prevod prevesti še enkrat nekomu drugemu. V najboljšem primeru bo prišlo do sitnosti, nepotrebnih naporov in časovne zamude, v najslabšem primeru pa povrh vsega še do dvojnih stroškov prevajanja.

 

Ni vseeno, kdo izvede prevod v angleščino

Prevod v angleščinoDober prevajalec mora v prvi vrsti dobro poznati svoj jezik, saj je to osnova za razumevanje in nadgradnjo ter učenje drugih jezikov. Tu je pomembno, da ima bogato besedišče in da dobro pozna in razume slovnico. Kakovosten odnos do lastnega jezika je namreč prvi gradnik odnosa do tujega jezika, četudi prevajalec prevaja iz tujega jezika v tuji jezik. Poleg tega je seveda pomembno, da tisti, ki prevaja, odlično pozna izvirni jezik in jezik, v katerega prevaja. Tu ne gre le za bogato besedišče in odlično obvladovanje slovnice obeh jezikov, ampak tudi razumevanje mentalitete obeh jezikov. Če je eden od jezikov materin jezik, je razumevanje mentalitete tega jezika govorcu prirojeno oz. vraščeno. Tega pa seveda ni, če gre za tuji jezik. Poznavanje mentalitete se pridobi v komunikaciji govorcev tega jezika v neposrednem stiku ali pa s poslušanjem in opazovanjem rojenih govorcev preko medijev, kot so radio in televizija. Pri mentaliteti govorjenja gre za to, da mora človek razumeti, kako rojeni govorci razmišljajo, saj je to močno prepleteno z jezikom in njegovo uporabo. Brez tega znanja oz. razumevanja je nemogoče narediti dober prevod. Mi menimo, da sta za dober prevod v angleščino, s katerim boste vsestransko zadovoljni, potrebni dve stvari. Prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino mora biti po eni strani odlično opravljeno, kar pomeni, da ga mora izvesti primerno podkovan oz. usposobljen prevajalec, po drugi strani pa mora biti tudi cena prevajanja angleščina-slovenščina ugodna. Naše podjetje vam nudi ugodno in zelo kvalitetno prevajanje in lektoriranje, ki ga izvajajo le najboljši prevajalci.

 

Prevod v angleščino je dober, ko prenesemo idejo, ne besed

V nasprotju s splošnim prepričanjem prevod v angleščino ali katerikoli drug jezik ne sme biti dobeseden. Prevod slovenščina-angleščina bo namreč angleški govorec razumel napačno ali pa ga sploh ne bo razumel, če bo prevod narejen dobesedno. Podobno bo pri dobesednem prevodu angleščine: tu bo imel težave slovenski govorec. Tu pride do izraza govorna mentaliteta, o kateri smo govorili v prejšnjem razdelku. Če potrebujete prevod slovenščina-angleščina, vam zato priporočamo, da se ne pozanimate le glede cene prevajanja, marveč da preverite, kakšne so kvalifikacije osebe, ki bo prevod slovenščina-angleščina opravila.

 

Ali je cena prevajanja od vseh dejavnikov najbolj pomembna?

Živimo v tržnem gospodarstvu, kjer so pomembne vse cene, torej tudi prevajanja. Res pa je, da so v zadnjem času cene prevajanja kar močno padle. Zato je vprašljivo, če se je denimo pametno odločiti za izvajalca prevajanja smeri angleščina-slovenščina na podlagi cene. Kot smo pojasnili, vam lahko slab prevajalec s slabim prevodom v angleščino naredi medvedjo uslugo: neustrezen prevod v angleščino vam lahko pokvari posel ali povzroči druge težave. V našem podjetju smo zavezani k visoki kvaliteti prevajanja, nudimo pa vam tudi konkurenčne cene. Ko boste naslednjič potrebovali prevod slovenščina-angleščina, vas vabimo, da se nam oglasite.